Nicaragua hevder at Tyskland med sin våpenhjelp til Israel, samt beslutning om å stanse støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948.

Landet har derfor krevd at ICJ i en såkalt midlertidig forføyning pålegger Tyskland å stanse eksporten av våpen og militært utstyr til Israel.

ICJ avviste i en kjennelse tirsdag dette kravet.

Den tyske regjeringen hilsen kjennelsen velkommen.

– Ingen står over loven. Dette styrer våre handlinger, heter det i en uttalelse fra det tyske utenriksdepartementet.