Haider-tilhengere danner "det ytre høyres internasjonale"