Kraftig kritikk mot amerikansk dekning av Irak-krigen