Trump-alliert kastet ut fra komitéarbeid etter å ha lagt ut voldelig video