WHO innstiller arbeidet mot ebola i deler av Kongo etter angrep