Iran letter på koronarestriksjoner etter en kort nedstengning