Ekstremvær skaper omfattende vannproblemer sør i USA