Med 164 av 300 stemmer gikk landsmøtet inn for å droppe K-en i skolefaget, og gikk dermed mot sin egen partiledelse i dette spørsmålet.

Helt til det siste var det helt åpent hvor landsmøtet ville lande i saken, som AUF har frontet.

I det opprinnelige forslaget var det delt innstilling i hvorvidt K-en skulle beholdes eller ikke. Heller ikke partiets redaksjonskomité klarte å komme fram til en kompromissløsning. Tre komitémedlemmer valgte dermed å opprettholde dissensforslaget.

Etter en svært jevn avstemning ble det imidlertid klart at opprøret vant fram. Resultatet ble møtt med høylytt jubel og applaus i landsmøtesalen.

AUF-leder Mani Hussaini har fått støtte av blant andre stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt og Marianne Marthinsen. Både partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik ønsket derimot å beholde K-en.

Tajik understreket at det først og fremst handler om navnet på faget, og at det bør anerkjenne norsk kulturarv og tradisjon.

Men AUFs medlem i redaksjonskomiteen Ina Libak mente det handler om å skape et fremtidsrettet og inkluderende fag som hører hjemme i 2017.

– Vi trenger mer kunnskap om andre religioner, ikke mindre, sa hun.