Forskere bruker tobakksplante til å lage omikronvaksine