FN: Over 368.000 har flyktet fra kampene i Ukraina