Syria krever umiddelbar tilbaketrekning av alle utenlandske styrker