Johnson: Sykehusene i Storbritannia vil havne under et betydelig press