Etterforskning av døde migranter i lastebil ferdig