Italiensk lege forteller om krigslignende prioritering av viruspasienter

foto