Forslaget falt med 265 nei-stemmer mot 175 ja-stemmer. Fire medlemmer avsto fra å avgi stemme.

Polen har en av Europas strengeste abortlover. I 2020 ble loven strammet inn ytterligere da domstolen erklærte at kvinner ikke har lov til å ta abort selv om det ufødte barnet har store skader.

Avgjørelsen utløste store demonstrasjoner.

Nesten alle aborter er nå ulovlig i Polen, med unntak for saker hvor den gravide ble voldtatt, incest eller hvis det er fare for mors liv.