Foreslår økt bensinavgift i EU for å finansiere flyktningutfordringene