Irakiske politimenn og arbeidere melder seg til tjeneste