Briter advares mot å reise i Frankrike og Tyskland