Asylnedgang kan føre til oppheving av grensekontroll