Opposisjonsgruppe trekker seg fra Syria-konferanse