Giske var med på sørtrøndernes delegasjonsmøte fredag, og presset ifølge flere kilder hardt på for å få flest mulige til å gå imot fylkespartiets eget vedtak om varig vern.

Adresseavisen skrev fredag at fylkesordfører Tore O. Sandvik hadde fått unntak fra å stemme for det som har vært Sør-Trøndelags standpunkt siden 2008: Varig vern av Lofoten og Vesterålen. Rett før delegasjonsmøtet fredag bekreftet Karianne Tung, som leder sørtrøndernes delegasjon, at Sandvik og én til var fristilt, men at resten av delegasjonen var bundet.

- Vi mener havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er så sårbare at de trenger varig vern, sa Tung tidligere i uka.

Så enkelt ble det likevel ikke.

Les også: Trond Giske var åpen for å bli Rune Olsøs arvtaker

- Risikerte valgnederlag

Trond Giske argumenterte sterkt for at delegasjonen ikke kunne være bundet av verne-vedtaket fra 2008, ifølge flere kilder. Han vektla angivelig at det var viktig at partiet i størst mulig grad klarte å ene seg om partiledelsens forslag. En rekke kilder forteller at temperaturen på delegasjonsmøtet ble høy. To kilder forteller at en av delegatene reagerte så sterkt på Giskes opptreden at han ble beskyldt for å bruke hersketeknikker mot Karianne Tung. Også Tore O. Sandvik skal ha engasjert seg svært sterkt.

For delegasjonsleder Tung ble det hele en strek i regningen. Så sent som torsdag uttalte hun dette til Adresseavisen.

- For Sør-Trøndelag er den vanskeligste saken å svelge at det blir et kompromiss i Lofoten-saken.

Delegasjonsmøtet ble avsluttet uten en beslutning. Men lørdag, rett før voteringene, samlet delegasjonen seg på nytt. Da ble konklusjonen i tråd med Giskes ønsker: Sørtrønderne ble fristilt – og partiledelsen sikret seg dermed ekstra stemmer for kompromisset.

Partiledelsen fikk lørdag ettermiddag et stort flertall av salen i Folkets hus med seg.

foto
Her samler Karianne Tung sin delegasjon rett før voteringen om Lofoten - og det ble det klart at delegatene fristilles til å stemme slik de vil, i tråd med Giskes ønske.

Les også vårt intervju med Giske i forkant av landsmøtet

Kommenterer ikke hersketeknikk

Trond Giske erkjenner at han har en spesiell posisjon:

- La du mye press på medlemmene i delegasjonen?

- Jeg argumenterer for mitt politiske syn som alle andre. Men jeg respekterer at når jeg sier min mening, uansett hvilken sak det er, så tillegges det nok litt ekstra vekt med den posisjonen jeg har.

- En delegat mente at du brukte hersketeknikker underveis?

- Hvem sier det til deg? Nei, det kommenterer jeg ikke. Vi har gode debatter i Sør-Trøndelag Arbeiderparti, sier Giske.

Han mener Sør-Trøndelag Ap «sjelden har bundet opp gruppa og drevet partipisk overfor delegatene» – og at det heller ikke burde gjøres i denne saken.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier partiledelsen ikke gir føringer til delegasjoner, og at det er opp til hver enkelt om de binder opp sine medlemmer.

- Vi har tett kontakt med delegasjonene hele tiden, men vi er veldig presise på å ikke gi føringer, sier Stenseng.

Les også: Reagerer på Aps «bygderabatt» på bensin

Fastholdt 2008-vedtaket

Sørtrøndernes 2008-vedtaket om vern er gammelt, men det ble fastholdt så sent som nå i mars. På fylkesårsmøtet for en drøy måned siden hadde et lokallag nemlig fremmet et forslag i forbindelse med oljekompromisset. Daværende fylkesstyre, med Rune Olsø i spissen, mente imidlertid at dette ikke skulle realitetsbehandles siden Sør-Trøndelag Ap allerede hadde et vedtak som gikk på varig vern.

Dette ble enstemmig banket gjennom.

Fylkessekretær Tore Nordseth kommenterer saken:

- Giske var ikke på delegasjonsmøtet som en del av Ap-ledelsen, han var der som sørtrønder. Det er greit og helt vanlig at han gir uttrykk for sitt syn, sier Nordseth.

AUFs Julie Indstad Hole kommenterer:

- Jeg opplevde at han var der som førstekandidat for Sør-Trøndelag og frontet sitt og ledelsens syn, som helt åpenbart er i strid med AUFs syn, sier Hole.

foto
Trond Giske og AUFs Julie Indstad Hole forsvant sammen inn på et rom etter at Adresseavisen hadde konfrontert Giske med påstander om press. Foto: STEIN BJØRGE

Hun mener ikke at Giske la et for stort press på delegasjonens medlemmer.

Karianne Tung skriver i en sms:

- Jeg kommenterer av prinsipp ikke diskusjoner vi har på delegasjonsmøtene. Utover det har jeg ingen kommentarer, skriver Tung.

Les også: Hole-forslag: - De som ikke vil donere organer, må reservere seg