Avstemningen viste at 13 av de 15 medlemmene støttet forslaget, mens Russland og Kina stemte i mot.

Resolusjonen tok til orde for at alle land skulle forplikte seg til å avstå fra utvikling eller utplassering av atomvåpen eller andre masseødeleggelsesvåpen i verdensrommet. Alle land skulle også bli enige om nødvendigheten av å sjekke at praksis ble etterlevd.

USAs ambassadør Linda Thomas-Greenfield viste etter avstemningen til at president Vladimir Putin tidligere har sagt at Kreml ikke har noen intensjon om å utplassere atomvåpen i verdensrommet, men at Russlands veto reiser spørsmålet om hvorvidt landet har noe å skjule.