Hun er tidligere dømt i lavere rettsinstanser, og nå går saken for landets høyesterett.

Kvinnen bodde i Syria fra 2015 til 2019 med sin daværende ektemann og deres seks barn.

Riksadvokaten vil frata henne statsborgerskapet og utvise henne fra Danmark. Ved å være husmor og kone bidro hun til å fremme IS, ifølge dansk påtalemyndighet.

I dag har hun åtte barn, som alle har dansk statsborgerskap. Hun ble hentet hjem til Danmark i 2021 sammen med barna.