68 milliarder kroner til afghanske sikkerhetsstyrker