Meldinger om angrep og masseevakuering i Øst-Ukraina

foto