Sudans president beordrer politiske fanger frigitt