Fortsatt fengsel for mann som forsøkte å drepe paven