Joe Biden: Demokratiet vårt er under et angrep uten sidestykke

foto