Thailand utsetter kjøp av to kinesiske ubåter grunnet koronakrisen