Aktor sammenligner terrorplaner i Sverige med bomben i Oslo i 2011

foto