Redningsskip med 800 mennesker om bord får legge til kai