Rapport: Desinformasjon om korona stammer fra få personer