UDI vil gjøre det mindre attraktivt for asylsøkere