Gjerningsmannen tok livet av seg etter angrepet, som skjedde søndag, ifølge en fotograf fra nyhetsbyrået Reuters. Politiet har bekreftet at gjerningspersonen er død, men ikke sagt noe om dødsårsaken.

Bilder fra stedet viser soldater og grensepoliti som slukker en mindre brann i et bygg nær Dover havn og politi som setter opp et telt rundt det som skal være bilen til gjerningspersonen. Bilder fra Reuters viser hvordan gjerningspersonen kaster beholdere med det som skal være bensin mot bygningen.

Politiet opplyser at det er meldt om «en mindre skade».

Angrepet skjedde ved et senter som tar imot migranter som har tatt seg over kanalen i små båter. De blir deretter flyttet til et Manston større asylsenter. Om lag 700 migranter ble flyttet fra Dover havn til Manston mens etterforskningen av brannbombingen pågikk.

Titusenvis av mennesker har ankommet Storbritannia ulovlig via Den engelske kanal hittil i år.