Britisk opposisjon støtter ny antiterrorlovgivning