Signaler plukket opp under letingen etter savnet fly