Tyske politikere reagerer skarpt på høyreekstrem aksjon ved nasjonalforsamlingen i Berlin