Irak: Alle USA-ledede kampstyrker har forlatt landet