Chilenske gruvearbeidere fikk ikke lov til å evakuere