Irans utenriksminister kaller angrepet selvforsvar