Irans utenriksminister kaller angrepet selvforsvar

foto