WHO-inspektører diskuterer lab-teori med kinesiske myndigheter