Terror-rettssaker gjenopptas i USA etter kjennelse