Loven, Net Zero Industry Act (NZIA), skal blant annet sikre at EU selv leverer 40 prosent av teknologiene som trengs til det grønne skiftet innen 2030.

Loven er ment å være en motvekt til USA og Kina, der skattekutt og statsstøtte har fått grønn industri til å flytte ut av Europa.

Nå vil EU ha dem tilbake igjen, noe som primært skal skje gjennom kutt i tungvinte tillatelsesprosedyrer og bedre beskyttelse mot utenlandsk konkurranse.

For Norges del er kanskje den viktigste elementet i loven målet om å fange og lagre minst 50 millioner tonn C02 årlig innen 2030.

På norsk sokkel finnes det nemlig flust av lagringskapasitet.

Imidlertid må NZIA først tas inn i det norske lovverket gjennom EØS-avtalen.

Loven skal nå formelt godkjennes av medlemslandene før den trer i kraft.