Kinas president med sjelden innrømmelse på partikongress