Velgerflukt fra sosialdemokratiske partier i Skandinavia