Ingen gjennombrudd i fredsforhandlinger i Midtøsten