Studie: 29 prosent av sykehusinnlagte friskmeldt etter ett år