19 prosent av de spurte mener at Israel bør etablere bosetninger i Gaza, viser en måling utført av Israel Democracy Institute, gjengitt i avisa Haaretz.

Blant israelske jøder mener 22,5 prosent at det bør etableres bosetninger i Gaza, mens 39 prosent av religiøse sionister mener det samme. Blant ultraortodokse er hele 52 prosent tilhengere av å bygge bosetninger i den palestinske enklaven.

På spørsmål om hvem som bør styre Gaza når krigen er over, mener bare 13 prosent at den palestinske selvstyremyndigheten (PA) i Ramallah bør overta.

Internasjonal styrke

33 prosent mener en internasjonal styrke bør styre Gaza, mens 24 prosent mener at israelske styrker bør bli værende der og ha militær kontroll over området.

Blant palestinere med israelsk statsborgerskap mener 46 prosent at PA bør overta styrkingen etter Hamas i Gaza, mens 25 prosent mener at en internasjonal styrke bør på plass.

7,5 prosent mener israelske styrker bør bli værende der, mens drøyt 20 prosent sier at de er usikre på hvordan Gaza bør styres i framtida.

Har sett bilder

Israel Democracy Institute har også undersøkt påstanden om at israelske medier ikke viser bilder fra Gaza, og at israelere flest derfor ikke vet hvor store ødeleggelsene etter de israelske angrepene der er.

87 prosent av israelske jøder og 68 prosent av israelske palestinere sier at de har sett noen eller mange bilder eller videoer av ødeleggelsene, viser undersøkelsen.

Påstanden om at israelere flest ikke har fått se ødeleggelsene er derfor grunnløs, konkluderer instituttet.