Besøket er den amerikanske utenriksministerens andre til landet på mindre enn et år. Det ses som et signal på at friksjonen mellom USA og Kina er i ferd med å dempes, etter noen vanskelige år som begynte da Donald Trump var president.

President Joe Biden har tatt til orde for økt stabilitet i forholdet, men har også sørget for å holde presset oppe.

Nylig hadde han toppmøte med de japanske og filippinske statslederne, som begge er på kant med Kina. Biden har også foreslått å øke tollen på kinesisk stål.

Amerikanske embetsfolk mener Kina står bak en stor innsats for å hjelpe Russland med å gjennomføre den største militariseringen siden Sovjet-tiden. Saken skal stå høyt på Blinkens agenda under besøket, opplyser de.