53 omkom i kollisjon mellom buss og tankbil i Kamerun